Audiometria

Audiometria – metoda badania słuchu, służąca do oceny progu słyszenia, dzięki czemu można określić rodzaj i głębokość upośledzenia tego zmysłu. Poliklinika evi-MED nr 1, ul. Bp. Dominika 16-22, Gdynia, tel: (58) 622 95 10/11
Przygotowanie:
  • badanie nie wymaga specjalnego przygotowania
Wskazania:
  • podejrzenia niedosłuchu
  • zawroty głowy
  • szumy w uszach
  • zaburzenia równowagi i inne