Badania genetyczne, diagnostyka prenatalna

Badania genetyczne

Badania genetyczne umożliwiają określenie predyspozycji do chorób serca i najpowszechniejszych rodzajów nowotworów. Pozwalają na wczesne wykrycie zakażenia groźnymi dla rozwoju prenatalnego dziecka bakteriami i wirusami oraz świadome planowanie rodziny. Mają również zastosowanie w diagnostyce niepłodności męskiej i żeńskiej.

W Poliklinice evi-MED wykonujemy badania genetyczne w zakresie:
 • PANEL SERCE. Predyspozycje do chorób zakrzepowo – zatorowych
 • PANEL SERCE. Predyspozycje do chorób zakrzepowo – zatorowych i nadciśnienia
 • PANEL NOWOTWOROWY. Predyspozycje do nowotworów
 • PANEL NOWOTWÓR PIERSI. Predyspozycje do nowotworu piersi
 • PANEL PROSTATA. Predyspozycje do nowotworu prostaty
 • PANEL NIEPŁODNOŚĆ MĘSKA. Podłoże niepłodności męskiej
 • PANEL NIEPŁODNOŚĆ ŻEŃSKA. Podłoże niepłodności żeńskiej
 • PANEL PORONIENIA SAMOISTNE. Predyspozycje do poronień samoistnych
 • PANEL GENETYCZNY. Predyspozycje do chorób genetycznych
 • PANEL ANTYKONCEPCJA. Predyspozycje do chorób zakrzepowo-zatorowych
 • PANEL HORMONY (HTZ). Predyspozycje do chorób zakrzepowo-zatorowych
Poliklinika evi-MED nr 1, w laboratorium godz.: 8.00 – 19.00 (dni robocze) ul. Bp. Dominika 16-22, Gdynia. Tel: (58) 622-95-10/11 Przygotowanie:
 • przygotowanie do badania: materiał należy pobrać najwcześniej 30 minut od ostatniego spożycia pokarmu, napoju, żucia gumy, palenia. Składki diety, cykl dobowy nie mają wpływu na badanie.
 • materiał do badań: ślina
 • czas oczekiwania na wynik: 14 dni
Wskazania: Jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się, jak przeciwdziałać chorobom, które stanowią ponad 60% zgonów każdego roku w Polsce, a tym samym lepiej zadbać o zdrowie własne i swoich najbliższych, zapraszamy do Polikliniki evi-MED (informacje u Pań pielęgniarek, położnych i u lekarzy ginekologów).

Diagnostyka prenatalna

W każdej ciąży jest ryzyko wystąpienia wad genetycznych. Wykonanie badań prenatalnych pozwala na bezpieczne prowadzenie ciąży i umożliwia podjęcie ewentualnego leczenia już na etapie życia płodowego.

W Poliklinice evi-MED wykonujemy nieinwazyjne badania prenatalne:

Jest to USG wykonywane pomiędzy 11 – 13,6 tygodniem ciąży, przy zastosowaniu specjalistycznego oprogramowania zgodnego z Fetal Medical Foundation, obliczane jest ryzyko wystąpienia wady lub choroby u płodu. W czasie tego badania prenatalnego oprócz dokładnych pomiarów wielkości płodu i określenia prawidłowej budowy anatomicznej, badana jest tzw. przezierność karkowa oraz budowa kości nosowej. Obydwie wymienione powyżej rzeczy są niezwykle ważne we wczesnej diagnostyce wad genetycznych m.in. zespołu Downa, Edwardsa, Patau.

  • Badania biochemiczne:
    Test PAPPA – ocena białka PAPPA i beta-hCG
  Poliklinika evi-MED nr 1, w laboratorium godz.: 7.00 – 14.00 (dni robocze) ul. Bp. Dominika 16-22, Gdynia. Tel: (58) 622-95-10/11