Dermatoskopia

Dermatoskopia – jest metodą diagnostyki, służącej m.in. do wczesnego wykrywania czerniaka złośliwego. Jest to badanie polegające na ocenie zmian skórnych – odróżnienie zmian barwnikowych od niebarwnikowych, a w przypadku stwierdzenia zmian barwnikowych wczesne wykrycie ewentualnej złośliwej transformacji.

Poliklinika evi-MED, ul. Bp. Dominika 8-14, Gdynia, tel: (58) 66 20 444
Przygotowanie:
  • dermatoskopia nie wymaga specjalnego przygotowania
Wskazania:
Należy się zgłosić do lekarza dermatologa w przypadku gdy znamiona:
  • są asymetryczne
  • mają nierówne brzegi (np. widoczne jakby wypustki barwnika)
  • są różnobarwne
  • w razie pojawienia się cech zmożonej aktywności znamion takich jak: zaczerwienienie wokół znamienia, nagły wzrost, zmiana zabarwienia na ciemniejsze lub jaśniejsze, uczucie świądu, pieczenia, krwawienie, bólu znamion
Na nowotwory skóry najbardziej narażeni są ludzie o jasnej karnacji, rudzi, z licznymi zmianami barwnikowymi.