Kardiotokografia (KTG)

Kardiotokografia (KTG) – jest to monitorowanie akcji serca płodu wraz z jednoczasowym zapisem czynności skurczowej mięśnia macicy.
Kardiotokografia jest badaniem, które służy do monitorowania stanu płodu w ciąży zaawansowanej i w czasie porodu. Przy pomocy kardiotokografii można stwierdzić nie tylko, czy płód jest żywy (wysłuchanie akcji serca), ale można wykryć, a nawet przewidywać, zagrożenie wewnątrzmaciczne płodu wynikające z jego przewlekłego lub ostrego niedotlenienia. W sytuacjach położniczych, w których dochodzi do zaburzeń przepływu krwi przez łożysko do płodu np. z powodu niewydolności łożyska bądź z powodu ucisku sznura pępowinowego, kardiotokografia pozwala wykryć takie nieprawidłowości. Stwarza możliwość szybkiej reakcji zmierzającej do intensywnego nadzoru płodu lub, w zależności od okoliczności, do natychmiastowego porodu zagrożonego płodu.

Poliklinika evi-MED nr 3, ul. Świętojańska 141, Gdynia, tel: (58) 662 04 60, 71 00 560
Przygotowanie:
 • nie ma specjalnych zaleceń, nie ma konieczności wykonywania wcześniej innych badań
 • Uwaga: KTG wykonujemy tylko u Pań, prowadzących ciążę w Poliklinice evi-MED
Wskazania:
 • ciąża przeterminowana
 • nadciśnienie u kobiety ciężarnej
 • obciążony wywiad położniczy
 • choroby nerek
 • hypotrofia płodu
 • monitorowanie stanu płodu w czasie indukowania czynności porodowej
 • monitorowanie stanu płodu podczas porodu
 • subiektywne odczucie wyraźnie osłabionych lub gwałtownych ruchów płodu
 • krwawienie z dróg rodnych
 • ból brzucha z niewyjaśnionych przyczyn
 • uraz mechaniczny brzucha kobiety ciężarnej
 • konflikt serologiczny
 • wady serca