Uroflowmetria

Uroflowmetria – badanie urodynamiczne, pozwalające dokładnie określić rodzaj zaburzeń, prowadzących do nieprawidłowości w opróżnianiu pęcherza moczowego. Poliklinika evi-MED nr 1, ul. Bp. Dominika 16-22, Gdynia, tel: (58) 622 95 10/11
Przygotowanie:
  • na badanie należy zgłosić się z wypełnionym pęcherzem
Wskazania:
  • zaburzenia w mikcji (oddawanie moczu) takie jak: częstomocz dzienny ub nocy, parcia naglące, oddawanie moczu w kilku porcjach, osłabienie strumienia moczu, zatrzymanie oddawania moczu
  • znaczne zaleganie moczu po mikcji
  • nietrzymanie moczu
  • uchyłki pęcherza moczowego