Medycyna pracy – informacja o nowym personelu

Informujemy, że do zespołu lekarzy w poradni Medycyny Pracy dołączyli:
  • lek. Maria Dyżewska – neurolog
  • lek. Jolanta Tuszyńska – okulista
  • lek. Hubert Białasiewicz – lekarz medycyny pracy, internista
Lek. Hubert Białasiewicz ma uprawnienia do badań lekarskich:
  • w zakresie medycyny pracy łącznie z badaniami osób narażonych na promieniowanie jonizujące, licencjonowanych pracowników ochrony, osób prowadzących samochody w ramach obowiązków służbowych
  • kierowców (kandydatów na kierowców kategorii B i osób odnawiających prawo jazdy)
  • osób ubiegających się o pozwolenie na posiadanie broni
  • marynarzy (międzynarodowe świadectwa zdrowia marynarzy)
19.04.2018r.