• UWAGA! Strona używa Cookies. Stosujemy je, aby ułatwić Tobie korzystanie z naszego serwisu. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące Cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Zamknij ostrzeżenie

Dokumentacja medyczna

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

W celu realizacji prawa pacjenta do dostępu do jego dokumentacji medycznej, informujemy że udostępniamy dokumentację medyczną w sposób i na zasadach określonych w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U z 2012 r., poz. 159).
Zgodnie z Art. 26. ust. 1 ww. ustawy, dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie pisemnie upoważnionej przez pacjenta.
Po śmierci pacjenta prawo do wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

Formy udostępniania dokumentacji medycznej
  • do wglądu w przychodni
  • poprzez sporządzenie jej kopii
  • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu  po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji

Kserokopia dokumentacji medycznej może zostać udostępniona pacjentowi wyłącznie na jego pisemny wniosek, złożony w rejestracji przychodni, w której w której znajduje się dokumentacja. Wniosek o wydanie kopii dokumentacji medycznej dostępny jest w rejestracji w każdej przychodni.

Odbiór wyników, recept tylko przez pacjenta lub osobę wcześniej przez niego upoważnioną

Wynik badania, receptę może odebrać pacjent lub osoba wcześniej przez niego upoważniona, za okazaniem dowodu tożsamości. Jest możliwość przesłania wyników badań e-mailem, faxem lub pocztą polską (w wyjątkowych sytuacjach) po wcześniejszym wypełnieniu stosownego oświadczenia w danej placówce.

Odbiór dokumentacji medycznej tylko przez pacjenta lub osobę wcześniej przez niego upoważnioną

Ksero dokumentacji medycznej jest wydawane pacjentowi lub osobie przez niego wcześniej upoważnionej,za okazaniem dowodu tożsamości.

  • UWAGA: Z uwagi na obowiązujące przepisy dot. ochrony danych osobowych, nie przyjmujemy próśb i wniosków o przesłanie dokumentacji medycznej, wyników badań, recept składanych drogą telefoniczną, e-mailową czy za pośrednictwem osób trzecich.
  • Termin realizacji wniosku o wydanie kserokopii dokumentacji medycznej: do 7 dni od daty złożenia wniosku
  • Odbiór dokumentów: w rejestracji przychodni, w której znajduje się dokumentacja i w której został złożony wniosek, w godzinach pracy przychodni.
  • Cena za sporządzenie kserokopii jednej strony dokumentacji medycznej wynosi 0,50 zł. brutto.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U z 2012 r., poz. 159).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. Z 2002 Nr 101, poz 926 z późn. zm.).