e-WUŚ

Z dniem 1 stycznia 2013r. został wprowadzony elektroniczny system weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej (e-WUŚ). Dzięki temu rozwiązaniu, pacjenci nie muszą mieć przy sobie dokumentów potwierdzających ubezpieczenie zdrowotne – wystarczy PESEL i dowód tożsamości.

Jeżeli w systemie eWUŚ pojawi się komunikat o braku uprawnień a pacjent jest przekonany, że jest ubezpieczony, będzie mógł przedstawić dokument potwierdzający ubezpieczenie. Bez takich dokumentów będzie można otrzymać świadczenie zdrowotne na podstawie jednorazowego, pisemnego oświadczenia.

Następnie powinien wyjaśnić kwestię prawidłowości zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego u swojego płatnika składek – pracodawcy w przypadku osób zatrudnionych lub w ZUS albo KRUS, gdy jest emerytem lub rencistą.

Więcej informacji: www.nfz.gov.pl

Treści zawarte na stronie internetowej www.evi-med.pl mają charakter informacyjny, nie stanowią źródła prawa.
aktualizacja: 25.06.2018r.