Karta Stałego Pacjenta

KARTA RABATOWA PACJENTA

Szanowni Państwo,

informujemy, że osoby korzystające odpłatnie z naszych usług mogą otrzymać Kartę Rabatową Pacjenta.

karta-rabatowa-kobieta

Regulamin KARTY RABATOWEJ PACJENTA Polikliniki evi-MED

§ 1

Karta Rabatowa Pacjenta upoważnia jej właściciela do korzystania z określonych przywilejów w ramach obowiązującej stałej zniżki oraz dodatkowo z przywilejów wynikających z promocji „Twoje zdrowie – Twój wybór”.

§ 2

Do otrzymania Karty Rabatowej Pacjenta uprawniona jest osoba, która odpłatnie korzysta z usług Polikliniki evi-MED. Karta może zostać wydana po trzeciej odpłatnej wizycie w dowolnie wybranych poradniach.

§ 3

Na wynikające z Karty Rabatowej Pacjenta badania i konsultacje, objęte promocją, obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

§ 4

Karta jest kartą imienną i nie może być udostępniana osobom trzecim.

§ 5

Złożenie podpisu na Karcie ma na celu zabezpieczenie właściciela Karty przed niewłaściwym jej wykorzystaniem.

§ 6

Karta zachowuje ważność przez okres dwóch lat od dnia jej wydania, z możliwością przedłużenia daty ważności w szczególnych przypadkach.

§ 7

W razie zniszczenia lub zgubienia Karta nie podlega wymianie.

§ 8

Karta uszkodzona w sposób uniemożliwiający identyfikację karty lub właściciela nie będzie honorowana.

§ 9

Karta jest dostępna w placówkach evi-MED, przy ul. Bp. Dominika 16-22, ul. Bp. Dominika 8-14 i przy ul. Świętojańskiej 141 w Gdyni.

§ 10

evi-MED Sp. z o.o. w wyjątkowych sytuacjach, zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w Karcie Stałego Pacjenta oraz w warunkach promocji.

aktualizacja 13.09.2016r.

„Twoje zdrowie – Twój wybór” – warunki promocji

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Promocja organizowana jest pod nazwą „Twoje zdrowie – Twój wybór”
2. Organizatorem promocji jest evi-MED Sp. z o.o., z siedzibą przy ulicy Morskiej 43, 81- 323 Gdynia.
3. Promocja dotyczy tylko usług świadczonych przez Poliklinikę evi-MED.
4. Promocja zaczyna obowiązywać z dniem wydania Pacjentowi Karty Rabatowej Pacjenta Polilliniki evi-MED i jest ważna przez dwa lata, z możliwością jej przedłużenia w szczególnych przypadkach.
5. Promocja jest przeznaczona dla osób fizycznych pełnoletnich i niepełnoletnich, w przypadku niepełnoletnich za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.

II. ZASADY PROMOCJI
1. Promocją są objęte następujące poradnie Organizatora:
a) w Karcie Kobiety: ginekologicznej, endokrynologicznej, dermatologicznej, psychologicznej, kardiologicznej, chirurgii naczyniowej
b) w Karcie Mężczyzny: urologicznej, kardiologicznej, okulistycznej, laryngologicznej, proktologicznej, reumatologicznej
2. Zasady postępowania:
Uczestnik promocji ma prawo do zrobienia bezpłatnych badań, określonych przez Organizatora po spełnieniu określonych warunków. Warunkiem jest odpłatne skorzystanie z konsultacji lekarskich z poradni, objętych promocją.
a) Karta Kobiety: po trzech odpłatnych wizytach w dowolnie wybranych poradniach, objętych promocją (ginekologicznej, endokrynologicznej, dermatologicznej, psychologicznej, kardiologicznej, chirurgii naczyniowej) uczestnik promocji otrzymuje prawo do zrobienia bezpłatnych badań do wyboru: pomiar cholesterolu lub poziom cukru. Po sześciu wizytach otrzymuje bezpłatną konsultację lekarską u specjalisty z w/w poradni. Po dziewięciu wizytach otrzymuje do wyboru bezpłatne badanie USG piersi lub USG narządów rodnych lub USG jamy brzusznej.
b) Karta Mężczyzny: po trzech odpłatnych wizytach w dowolnie wybranych poradniach, objętych promocją (urologicznej, kardiologicznej, okulistycznej, laryngologicznej, proktologicznej, reumatologicznej) uczestnik promocji otrzymuje prawo do zrobienia bezpłatnych badań do wyboru między: badaniem pojemności płuc (spirometria), pomiarem cholesterolu lub poziomu cukru Po sześciu wizytach otrzymuje bezpłatną konsultację lekarską u specjalisty z w/w poradni. Po dziewięciu wizytach otrzymuje do wyboru bezpłatne badanie USG prostaty lub USG jamy brzusznej.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wzięcie udziału w promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji, określone niniejszym regulaminem.
2. Regulamin promocji jest dostępny w biurze Organizatora oraz na stronie internetowej www.evi-med.pl
3. Informacja o zasadach promocji znajdować się będzie na Karcie Rabatowej Pacjenta Polikliniki evi-MED