Badania zawodowe

Oferujemy:
 • badania dla kierowców kat. B
 • orzeczenia do celów sanitarno – epidemiologicznych
 • międzynarodowe świadectwa zdrowia dla marynarzy
Poliklinika evi-MED nr 1, ul. Bp. Dominika 16-22, Gdynia, tel: (58) 622 95 10/11

Badania dla kierowców kat.B

Wykonujemy badania kierowców i kandydatów na kierowców kategorii B (amatorzy) Kategoria B (kierowcy amatorzy)
Profil badań:
 • analiza laboratoryjna: glukoza we krwi
 • badanie lekarza, uprawnionego do wydawania zaświadczenia dla kierowców + orzeczenie lekarskie
 • okulista
 • EKG (dla osób powyżej 50 roku życia)

Orzeczenia do celów sanitarno – epidemiologicznych

Wykonujemy badania lekarskie do celów sanitarno – epidemiologicznych oraz uzupełniamy wpisy do książeczek, na indywidualne życzenie klienta (np.: jeśli wpis do książeczki do celów sanitarno – epidemiologicznych jest wymagany  w procesie rekrutacyjnym) bądź na podstawie umów z pracodawcą, na podstawie skierowania.
Do wykonania badania lekarskiego niezbędne jest przedstawienie wyników badania laboratoryjnego kału na nosicielstwo wykonanego w Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej oraz RTG klatki piersiowej (duży obrazek).


Międzynarodowe świadectwa zdrowia dla marynarzy

Wykonujemy badania dla marynarzy (z wyłączeniem norweskich armatorów oraz badań na platformy) – na indywidualne życzenie klienta (np.: dla marynarzy pływających pod obcymi banderami) bądź na podstawie umów z pracodawcą (armatorami itp.), na podstawie skierowania.

Profil badań:
 • analiza laboratoryjna:morfologia z rozmazem, OB, glukoza w osoczu, GGTP, ALT, kreatynina, Retikulocyty, mocz – badanie ogólne
 • badanie lekarza, uprawnionego do wydawania międzynarodowych świadectw zdrowia dla marynarzy + orzeczenie lekarskie
 • EKG w spoczynku z opisem
 • RTG duży obrazek
 • konsultacje specjalistów: neurolog, laryngolog + audiogram co dwa lata, okulista
 • oraz jeśli jest wymagane: test HIV, test na narkotyki i alkohol