Badania zawodowe

Oferujemy:
  • badania dla kierowców kat. B
  • orzeczenia do celów sanitarno – epidemiologicznych
Poliklinika evi-MED nr 1, ul. Bp. Dominika 16-22, Gdynia, tel: (58) 622 95 10/11

Badania dla kierowców kat.B

Wykonujemy badania kierowców i kandydatów na kierowców kategorii B (amatorzy) Kategoria B (kierowcy amatorzy) Profil badań:
  • analiza laboratoryjna: glukoza we krwi
  • badanie lekarza, uprawnionego do wydawania zaświadczenia dla kierowców + orzeczenie lekarskie
  • okulista
  • EKG (dla osób powyżej 50 roku życia)

Orzeczenia do celów sanitarno – epidemiologicznych

Wykonujemy badania lekarskie do celów sanitarno – epidemiologicznych oraz uzupełniamy wpisy do książeczek, na indywidualne życzenie klienta (np.: jeśli wpis do książeczki do celów sanitarno – epidemiologicznych jest wymagany  w procesie rekrutacyjnym) bądź na podstawie umów z pracodawcą, na podstawie skierowania.

Do wykonania badania lekarskiego niezbędne jest przedstawienie wyników badania laboratoryjnego kału na nosicielstwo wykonanego w Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej oraz RTG klatki piersiowej (duży obrazek).