Piątek Studencki: 20.10.2018r.

W ramach profilaktycznego programu „Piątki Studenckie”, organizowanego z inicjatywy Polikliniki evi-MED, w dniu 20 października 2018r. zapraszamy studentki i licealistki na bezpłatne konsultacje ginekologiczne.

  • Promocja przysługuje młodzieży uczącej się, do 26 r.ż., za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej / szkolnej.
  • Liczba miejsc ograniczona.
  • Ewentualne dodatkowe usługi tj. badania diagnostyczne są odpłatne. Cytologia (w promocyjnej cenie 15 zł), inne dodatkowe usługi np.: USG TV są odpłatne zgodnie z cennikiem evi-MED.
  • Poliklinika evi-MED nr 3, ul. Świętojańska 141, Gdynia
  • Rejestracja: 58/ 66 20 460.
Regulamin uczestnictwa w Programie „Piątki Studenckie” w Poliklinice evi-MED:
§ 1
Program „Piątki Studenckie” są to bezpłatne konsultacje ginekologiczne.
Ewentualne dodatkowe badania diagnostyczne np.: cytologia, USG są odpłatne.
§ 2
Do udziału w programie „Piątki Studenckie” uprawniona jest młodzież ucząca się (do 26 r. ż.), za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej/studenckiej.
§ 3
Na wynikające z programu bezpłatne konsultacje ginekologiczne obowiązuje wcześniejsza rejestracja osobista bądź telefoniczna. Liczba miejsc jest ograniczona.
§ 4
Miejsce realizacji programu: Poliklinika evi-MED ul. Świętojańska 141, 81-404 Gdynia, tel. (58) 71 00 560, 66 20 460
§ 5
W ramach programu „Piątki Studenckie” osoby uprawnione mogą skorzystać z jednej bezpłatnej konsultacji w ciągu roku.
§ 6
W 2018r. bezpłatne konsultacje lekarskie, w ramach profilaktycznego programu Piątki Studenckie, będą odbywały się przynajmniej raz na pół roku. Informacja o wyznaczonym terminie będzie podawana do wiadomości, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
§ 7
Młodzież w wieku 16 – 18 lat powinna stawić się na wizytę z opiekunem prawnym (np: rodzic).
§ 8
Poliklinika evi-MED w wyjątkowych sytuacjach, zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w warunkach programu „Piątki Studenckie”.
Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie www.evi-med.pl, dostępne w biurze oraz w przychodniach Polikliniki evi-MED.