Usg prenatalne w ciaży

USG jest badaniem całkowicie bezbolesnym, bezpiecznym i nieinwazyjnym. Wszystkie badania diagnostyki obrazowej (zarówno transwaginalne jak i przez sondę brzuszną) przeprowadzane w Poliklinice evi-MED w Gdyni wymagają wcześniejszej rejestracji.

Poliklinika evi-MED nr 3, ul. Świętojańska 141, Gdynia.
Telefon do placówki: (58) 662 04 60, 71 00 560.

Badanie ultrasonograficzne

W Poliklinice evi-MED w Gdyni kobietom w ciąży w każdym wieku, proponujemy nowoczesne USG prenatalne – badanie przezierności karkowej. Badania prenatalne w ciąży mają na celu zbadanie płodu jeszcze podczas jego rozwoju wewnątrzmacicznego. Badania wykonuje się, aby stwierdzić lub wykluczyć wady rozwojowe płodu m.in.: Zespół Downa, Edwardsa, Patau. Z racji specyfiki badania, test ten wykonuje się między 11 a 13 tygodniem ciąży. Najlepszy czas to 12 tydzień ciąży. Wówczas udaje się stwierdzić lub wykluczyć wystąpienie wady w około 90% przypadków. Stwierdzenie przez ginekologa braku nieprawidłowości znacznie zmniejsza ryzyko wystąpienia wad genetycznych.

Polskie Towarzystwo Ginekologiczne (PTG) zaleca, aby przesiewowe (nieinwazyjne) badania prenatalne w kierunku najczęściej spotykanych wad rozwojowych i nieprawidłowości genetycznych były proponowane wszystkim kobietom ciężarnym w Polsce, bez względu na wiek.

USG prenatalne pozwala na ocenę:
  • stanu macicy matki
  • stanu oraz rozmiaru głowy i kończyn płodu
  • prawidłowości ruchów u płodu
  • prawidłowej akcji serca płodu
  • prawidłowego przebiegu ciąży

USG prenatalne w przychodni medycznej evi-MED w Gdyni wykonywane jest za pomocą najnowocześniejszego sprzętu ultrasonograficznego, zgodnie z obowiązującymi standardami Fundacji Medycyny Płodowej z Londynu The Fetal Medicine Foundation przez akredytowanych ultrasonografistów, podlegających ciągłemu audytowi w celu zapewniania jak najwyższego poziomu diagnostyki oraz przy użyciu sprzętu aprobowanego przez FMF.