Program profilaktyczny PIĄTEK STUDENCKI

W ramach profilaktycznego programu „Piątki Studenckie”, organizowanego z inicjatywy Polikliniki evi-MED, w dniu 18.06.2021r. zapraszamy studentki i licealistki (w wieku 18 r.ż. do 26 r.ż) na bezpłatne konsultacje ginekologiczne.

 • Promocja przysługuje pełnoletniej młodzieży uczącej się, do 26 r.ż., za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej / szkolnej.
 • Liczba miejsc ograniczona.
 • dodatkowe badania diagnostyczne są pełnopłatne.
 • Poliklinika evi-MED nr 3, ul. Świętojańska 141, Gdynia
 • Rejestracja: 58/ 710 05 60, 662 04 60

Regulamin uczestnictwa w Programie „Piątki Studenckie” w Poliklinice evi-MED.

 1. Program „Piątki Studenckie” są to bezpłatne konsultacje ginekologiczne. Ewentualne dodatkowe badania diagnostyczne np.: cytologia, USG są odpłatne.
 2. Do udziału w programie „Piątki Studenckie” uprawniona jest młodzież ucząca się  (od 18 r.ż. do 26 r.ż.), za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej/studenckiej.
 3. Na wynikające z programu bezpłatne konsultacje ginekologiczne obowiązuje wcześniejsza rejestracja osobista bądź telefoniczna. Liczba miejsc jest ograniczona.
 4. Miejsce realizacji programu: Poliklinika evi-MED ul. Świętojańska 141, 81-404 Gdynia, tel. (58) 71 00 560,  662 04 60
 5. W ramach programu „Piątki Studenckie” osoby uprawnione mogą skorzystać z jednej bezpłatnej konsultacji w ciągu roku.
 6. W 2021r. bezpłatne konsultacje lekarskie, w ramach profilaktycznego programu Piątki Studenckie, będą odbywały się przynajmniej raz na pół roku. Informacja o wyznaczonym terminie będzie podawana do wiadomości, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 7. Młodzież w wieku 16 – 18 lat powinna stawić się na wizytę z opiekunem prawnym (np: rodzic).
 8. Poliklinika evi-MED w wyjątkowych sytuacjach, zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w warunkach programu „Piątki Studenckie”. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie www.evi-med.pl, dostępne w biurze oraz w przychodniach Polikliniki evi-MED.