Dr n. med. Aleksandra Ohler specjalista położnictwa i ginekologii

Jest absolwentką Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Na co dzień pracuje w Oddziale Ginekologii Onkologicznej Gdyńskiego Centrum Onkologii (Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.). Pełni dyżury w obrębie taktu porodowego Oddziału Położniczo- Ginekologicznego.

W 2016r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk medycznych na Wydziale Lekarskim Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, broniąc pracy o tematyce dotyczącej leczenia onkologicznego nowotworów ginekologicznych.

Cały czas podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach.

Posiada certyfikaty Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy oraz Certyfikat Europejskiej Federacji Kolposkopii (E.F.C) w zakresie badań kolposkopowych.

Dr n. med. Aleksandra Ohler udziela porad w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia schorzeń ginekologicznych, udziela porad antykoncepcyjnych, zajmuje się też prowadzeniem ciąży.