Audiometria

Audiometria – metoda badania słuchu, służąca do oceny progu słyszenia, dzięki czemu można określić rodzaj i głębokość upośledzenia tego zmysłu.
Przygotowanie:
 • badanie nie wymaga specjalnego przygotowania

Wskazania:

 • podejrzenia niedosłuchu
 • zawroty głowy
 • szumy w uszach
 • zaburzenia równowagi i inne

Poliklinika evi-MED nr 1

ul. Bp. Dominika 16-22, Gdynia

Fiberoskopia

Fiberoskopia – badania, które polega na dokładnym oglądzie górnych dróg oddechowych: jam nosa, części nosowej gardła, fragmentu części ustnej gardła , części krtaniowej gardła i krtani. Badanie to wykonuje się przy użyciu urządzenia zwanego fiberoskopem, zakończonego kamerą (inna funkcjonująca nazwa badania to nosofiberoskopia).

Wskazania:

 • ocena zmian w obrębie nosa: polipy, guzy, określenie miejsca krwawienia, zmiany zapalne, mowa nosowa
 • ocena nosogardła: u dzieci ocena migdałka gardłowego, u dorosłych wykonuje się w przypadku: podejrzenia zmian nowotworowych, niedosłuchu przewodzeniowego, niedrożności trąbki słuchowej, długotrwałego kataru
 • ocena fragmentu części ustnej gardła: ocena nasady języka, dołków zajezykowych
 • ocena krtani i części krtaniowej gardła (gardło dolne): zaburzenia głosu, chrypka, guzy krtani, niedowłady i porażenia fałdów głosowych, krwioplucie, zaburzenia połykania, uczucie ciała obcego w gardle
 • w sytuacjach, gdy nie można dobrze uwidocznić krtani i gardła dolnego ze względu na nasilony odruch wymiotny  czy warunki anatomiczne
 • w niektórych sytuacjach wykonuje się fiberoskopię, jako badanie mające doprecyzować wcześniejsze ustalenia zaobserwowane podczas innego badania, gdy budzą one wątpliwości.

Przygotowanie:

Badanie fiberoskopem  nie wymaga wcześniej specjalnych przygotowań, chociaż zaleca się nie przyjmować posiłków i płynów trzy godziny przed jego wykonaniem.

Najczęściej przed badaniem podaje  się znieczulenie miejscowo w postaci żelu 2% Lignocainy, Niekiedy, u osób szczególnie wrażliwych stosuje się  znieczulenie w postaci sprayu, aby powierzchniowo znieczulić obszar błony śluzowej nosa i gardła. Następnie fiberoskop wprowadza się do nosa i jamy nosowo-gardłowej oraz tych dostępnych  części górnych dróg oddechowych, które chcemy zbadać: krtań i gardło dolne. Badane miejsca widoczne są na monitorze. Jest to o tyle  skuteczne badanie, ponieważ wprowadzane urządzenie umożliwia dokładne zbadanie i ocenę trudno dostępnych obszarów, co daje całościowy obraz stanu zdrowia.

Badanie może być utrwalone na nośniku pamięci-pendrive (dostarczonym przez osobę badaną)
Powikłaniem badania może być wystąpienie krwawienia z nosa, chociaż zdarza się to wyjątkowo rzadko.