Zostaw swoją opinię – jak wyrazić opinię o evi-MED?

Opinię dotyczącą jakości świadczonych usług przez evi-MED możecie Państwo wyrazić anonimowo, korzystając z poniższego formularza oraz pisząc do nas na adres: evimed@evi-med.pl

Jeśli oczekujecie Państwo odpowiedzi, prosimy o podanie adresu e-mail, który umożliwi nam kontakt z Państwem.


  Podanie adresu e–mail oraz wciśnięcie 'Wyślij’ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, podanych w formularzu kontaktowym przez evi-MED Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Morskiej 43, 81-32 Gdynia, w celu kontaktu z nami w związku z przesłanym za pośrednictwem powyższego formularza pytaniem.

  Podanie adresu e-mail oraz wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne.

  Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Administratorem Danych Osobowych podanych w formularzu jest evi-MED Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Morskiej 43, 81-323 Gdynia.  Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności oraz w Klauzuli Informacyjnej. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z pełną treścią obowiązku informacyjnego.

  Skargi - jak złożyć reklamację?

  Jesteśmy otwarci na wszelkie sygnały i opinie naszych Pacjentów. Jeżeli macie Państwo zastrzeżenia do wykonanej usługi możecie je nam zgłosić:

  • pisząc do nas na adres: evimed@evi-med.pl
  • na formularzu dostępnym w recepcji każdej naszej przychodni – do pobrania też tutaj
  • listownie na adres siedziby evi-MED Sp. z o.o. (ul. Morska 43, 81-323 Gdynia)
  • telefonicznie: 58/ 688-81-11 (wew. 5)
  • ustnie, w każdym miejscu świadczenia usług

  W zgłoszeniu należy podać:

  • dane osobowe pacjenta (w celu identyfikacji): imię i nazwisko, data urodzenia
  • dane kontaktowe: telefon kontaktowy, adres e-mail
  • przedstawienie sytuacji będącej przedmiotem zgłoszenia (czas i miejsce, personel, którego dotyczy zgłoszenie oraz opis problemu);
  • dane osoby zgłaszającej, jeśli jest składana w imieniu pacjenta.

  Odpowiedź na reklamację jest udzielana – bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 14 dni od dnia jej przyjęcia.

  W przypadku spraw wymagających podjęcia dodatkowych działań, termin może ulec wydłużeniu. Osoba składająca reklamację zostanie zawiadomiona o podjętych czynnościach i o planowanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

  Podstawowe zasady dotyczące reklamacji, jakie obowiązują w evi-MED

  Każda reklamacja jest rozpatrywana nie tylko pod kątem zgodności z obowiązującymi w evi-MED zasadami organizacji świadczenia usług ale też jako wyraz oczekiwań pacjentów do do tych zasad. Dlatego przyjęliśmy, że:

  • za reklamację uznajemy każdą negatywną opinię, wyrażenie niezadowolenia lub oczekiwań innego przebiegu obsługi
  • uruchomienie postępowania reklamacyjnego następuje przy wykorzystaniu dedykowanych kanałów zgłaszania reklamacji
  • każde zgłoszenie reklamacji jest rejestrowane i analizowane
  • wnioski z przeprowadzanych analiz kierowane są do właściwych komórek organizacyjnych i stanowią istotne źródło informacji na temat zadowolenia pacjentów i są istotnym bodźcem do doskonalenia świadczonych usług

  Propozycje zmian - jak złożyć wniosek?

  Jesteśmy również otwarci na wszelkie propozycje zmian od Państwa. Wniosek możecie Państwo złożyć

  • pisząc do nas na adres: evimed@evi-med.pl
  • listownie na adres siedziby evi-MED Sp. z o.o. (ul. Morska 43, 81-323 Gdynia)
  • telefonicznie: 58/ 688-81-11 (wew. 5)
  • ustnie, w każdym miejscu świadczenia usług

  We wniosku należy podać:

  • dane osobowe pacjenta (w celu identyfikacji): imię i nazwisko, data urodzenia
  • dane kontaktowe: telefon kontaktowy, adres e-mail
  • przedstawienie propozycji zmian, będącej przedmiotem zgłoszenia

   

  Odpowiedź na wniosek jest udzielana – bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 14 dni od dnia jej przyjęcia.

  W przypadku spraw wymagających podjęcia dodatkowych działań, termin może ulec wydłużeniu. Osoba składająca wniosek zostanie zawiadomiona o podjętych czynnościach i o planowanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

  Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w evi-MED Sp. z o.o. – postępowania wyjaśniające. Aby zapoznać się z treścią klauzuli informacyjnej, kliknij tutaj.