KARTA STAŁEGO PACJENTA

Regulamin KARTY STAŁEGO PACJENTA

 • Do otrzymania Karty Stałego Pacjenta uprawniona jest osoba, która odpłatnie korzysta z usług przychodni evi-MED.

 • Karta zostaje wydana po trzeciej odpłatnej wizycie (tj. konsultacji lekarskiej) w dowolnej poradni. Wizyty będą naliczane od dnia 01.09.2019 r.

 • Na wynikające z Karty badania i konsultacje obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

 • Karta jest imienna i nie może być udostępniana osobom trzecim.

 • Karta jest ważna przez okres dwóch lat od daty jej wydania, w przypadku jej pełnego wykorzystania przed upływem terminu ważności pacjent może otrzymać kolejną kartę.

 • W przypadku uszkodzenia lub utraty Karta nie podlega wymianie.

 • Bezpłatne konsultacje specjalistyczne nie obejmują wszystkich specjalistów (szczegóły w rejestracji).

 • evi-MED Sp. z o.o. w wyjątkowych sytuacjach zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w Karcie Stałego Pacjenta.

 • Organizatorem promocji jest evi-MED Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Morskiej 43, 81-323 Gdynia.

 • Promocja dotyczy tylko usług świadczonych przez przychodnię evi-MED.

 • Promocja jest przeznaczona dla osób fizycznych pełnoletnich i niepełnoletnich, o ile ich opiekunowie prawni (np: rodzice) wyrażą na nią zgodę.

 • Promocja nie obejmuje wizyt związanych z prowadzeniem ciąży.

 • Promocja nie łączy się z rabatami wynikającymi z posiadania innych kart rabatowych.

ZASADY PROMOCJI:

Uczestnik promocji ma prawo do zrobienia bezpłatnych badań, wyszczególnionych przez Organizatora po spełnieniu określonych warunków. Posiadacz Karty po odbyciu trzech odpłatnych konsultacji lekarskich, otrzymuje prawo do zrobienia jednego z trzech bezpłatnych badań do wyboru: morfologia z rozmazem, lipidogram lub badanie TSH. Po odbyciu sześciu odpłatnych konsultacji lekarskich otrzymuje bezpłatną konsultację lekarską u specjalisty, jednakże promocja nie obejmuje wszystkich specjalistów przychodni evi-MED (szczegóły w rejestracji). Po dziewięciu odpłatnych konsultacjach lekarskich uczestnik otrzymuje do wyboru jeden zestaw bezpłatnych badań: USG piersi i jamy brzusznej, USG piersi i tarczycy lub USG tarczycy i jamy brzusznej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Wzięcie udziału w promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji, określone niniejszym regulaminem.

2. Regulamin promocji dostępny jest w biurze Organizatora, rejestracji poszczególnych placówek Polikliniki oraz na stronie www.evi-med.pl

 

Aktualizacja: 24 kwietnia 2023r.