Piątek Studencki

Program „Piątki Studenckie” to kolejny projekt o charakterze edukacyjno – profilaktycznym w dorobku akcji prospołecznych na rzecz Gdynian, który powstał z inicjatywy Zespołu Polikliniki evi-MED. Program jest realizowany przy współpracy z doświadczoną i wysoko wykwalifikowaną kadrą lekarską w poradni ginekologicznej Polikliniki evi-MED przy ul. Świętojańskiej 141 w Gdyni. W jego ramach organizowane są bezpłatne profilaktyczne konsultacje ginekologiczne, skierowane do licealistek i studentek, zamieszkałych głównie w Gdyni i z okolic. Projekt „Studenckich Piątków” w poradni ginekologicznej, powstał z myślą o młodzieży, aby zachęcić ją do regularnego i świadomego dbania o swoje zdrowie.

Założenia programu „Piątki Studenckie”:

 • edukacja i profilaktyka zdrowotna
 • pomoc kobietom w akceptacji dojrzewania jako naturalnego etapu w życiu kobiety
 • inspirowanie zdrowego i aktywnego modelu życia
 • promocja zdrowia, higieny psychicznej

Głównym celem podjętej inicjatywy jest promowanie działań na rzecz bezpiecznego i odpowiedzialnego podejścia do swojego zdrowia, nie tylko poprzez zwiększenie dostępu do bezpłatnych konsultacji z lekarzami specjalistami, ale przede wszystkim poprzez działania edukacyjne na rzecz przełamania bariery fałszywego wstydu przed pierwszą wizytą ginekologiczną.

Program poświęcony jest profilaktyce chorób kobiecych ze szczególnym akcentem na zagadnienia:

 • wczesna profilaktyka raka szyjki macicy i zakażeń m.in wirusem HPV, który jest głównym czynnikiem ryzyka rozwoju raka szyjki macicy i innych groźnych chorób
 • wczesna profilaktyka raka piersi

Program jest realizowany od 2011r. Będzie kontynuowany w 2019r.

Nasza idea ma charakter non-profit i jest finansowana ze środków własnych oraz sponsorskich.

Program został objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Gdyni Wojciech Szczurka.


Gabinety pod kwiatkiem

Ceryfikat Gabienty pod Kwiatkiem Od czerwca 2015r. nasze gabinety ginekologiczne należą do sieci „Gabinetów pod Kwiatkiem”, Poliklinika evi-MED znalazła się na liście placówek medycznych, rekomendowanych przez Ogólnopolską Organizację „Kwiat Kobiecości”. Certyfikat „Gabinetów pod Kwiatkiem” został nam przyznany przez Ogólnopolską Organizację „Kwiat Kobiecości”, zajmującą się profilaktyką chorób nowotworowych i jest potwierdzeniem, że gabinet ginekologiczny w Poliklinice evi-MED przy ul. Świętojańskiej 141 w Gdyni spełnia wysokie standardy wizyty ginekologicznej. Jest gwarantem profesjonalnego, życzliwego podejścia do Pacjentki z poszanowaniem prawa Pacjentki do intymności w czasie badania.
 • kilkuminutowy wywiad z pacjentką, w czasie którego ginekolog powinien zapytać m.in.: o datę pierwszej miesiączki, przebyte choroby, nowotwory, dolegliwości menopauzalne, poinformować pacjentkę o szczepieniach przeciwko wirusowi HPV i możliwych formach antykoncepcji;
 • raz do roku pobranie cytologii specjalną szczoteczką cytologiczną, spełniającą wymagania jakościowe;
 • informacja telefoniczna w przypadku nieprawidłowego wyniku cytologii i wyznaczenie, jak najszybszego terminu wizyty ginekologicznej;
 • badanie palpacyjne piersi i narządów rodnych;
 • badanie narządów płciowych za pomocą jednorazowego wziernika;
 • regularne wykonywanie USG dopochwowego (zgodnie z zaleceniami lekarza);
 • skierowanie pacjentki na USG piersi raz do roku (u kobiet przed 50 rokiem życia) oraz mammografię co dwa lata (u kobiet powyżej 50 roku życia).
 • zapewnienie intymności w czasie badania, dostęp do toalety oraz możliwość skorzystania z jednorazowych butów i przepaski zakrywającej miejsca intymne.

Zachęcamy do regularnych wizyt u ginekologa, corocznych badań cytologicznych i szczepień.

Gabinety z różową wstążką

Gabinet z różową wstążką

Od marca 2008r. nasze gabinety ginekologiczne należą do sieci „Gabinetów z różową wstążką” – bierzemy udział w kampanii „Wielka Kampania Życia – Avon kontra rak piersi”, organizowanej przez Stowarzyszenie AMAZONKI i firmę AVON.

Poliklinika evi-MED jest partnerem kampanii „WIELKA KAMPANIA ŻYCIA – AVON KONTRA RAK PIERSI”, organizowanej przez firmę AVON oraz Stowarzyszenie „Amazonki”. Poradnia ginekologiczna Polikliniki evi-MED, wyselekcjonowana jako jedna z najlepszych w Trójmieście, została zaproszona do udziału w profilaktycznym programie prozdrowotnym „WIELKA KAMPANIA ŻYCIA – AVON KONTRA RAK PIERSI”.

Od marca 2008 nasze gabinety ginekologiczne należą do sieci „Gabinetów z różową wstążką” czyli gabinetów, w których szczególną uwagę zwraca się na profilaktykę raka piersi.
„Gabinety z Różową Wstążką” są wyposażone w materiały edukacyjne dla pacjentek, dotyczące samokontroli piersi i konieczności regularnego przeprowadzania badań diagnostycznych, a ich personel (lekarze i pielęgniarki) jest przeszkolony w kierunku przeprowadzania badania palpacyjnego i udzielania pacjentkom instruktażu wykonywania badania samokontrolnego.

Cele programu:

Celem, trwającej od 2008r. akcji profilaktycznej, jest uświadomienie kobietom, że rak piersi jest realnym zagrożeniem dla zdrowia i życia każdej kobiety, a niebezpieczeństwo choroby jesteśmy w stanie wyeliminować poprzez odpowiednią profilaktykę.

STATYSTYKI:

 • Średnio co 40 minut rak piersi diagnozowany jest u kolejnej Polki. Oznacza to 35 nowych zachorowań dziennie, 13 000 rocznie.
 • Na raka piersi każdego roku umiera około 5 000 kobiet, przede wszystkim z powodu zbyt późnego wykrycia zmian w piersiach.

Celem Gabinetów z różową wstążką jest zmiana tej statystyki.

Założenia programu:

Program „Gabinety z różową wstążką” ma przyczynić się do aktywnego zaangażowania lekarzy ginekologów i pielęgniarek w profilaktykę raka piersi. W ramach programu powstała sieć placówek medycznych, składająca się z najlepszych gabinetów ginekologicznych z całej Polski, w których prowadzane są badania kontrolne piersi. Zadaniem „Gabinetów z różową wstążką” jest przypomnienie zarówno lekarzom jak i pacjentkom o profilaktyce raka piersi. W profilaktyce raka piersi, oprócz ginekologów, najważniejszą rolę ogrywają same kobiety. Dlatego program ma również za zadanie edukację kobiet i uświadamianie im konieczności regularnych badań mammograficznych, USG piersi i regularnego samodzielnego kontrolowania swoich piersi.

Zgodnie z założeniami programu w „Gabinecie z różową wstążką” lekarz ginekolog lub pielęgniarka/położna podczas kontrolnej wizyty powinna wykonać pacjentce palpacyjne badanie piersi, a w razie konieczności, skierować ją na dodatkowe badania diagnostyczne – USG piersi lub mammografię, Dodatkowo lekarz ginekolog lub pielęgniarka/położna powinni udzielić pacjentce instrukcji, jak samodzielnie w domu ma ona wykonywać badanie piersi, a także przekazać przygotowane w ramach programu materiały edukacyjne: broszurę i ulotkę na temat profilaktyki raka piersi.

Patronat sprawują: Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne, Polska Unia Onkologii oraz Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych.

Biała Sobota

Od początku istnienia firmy evi-MED, w naszą strategię wpisane były działania na rzecz podnoszenia świadomości społecznej w dziedzinie ochrony zdrowia. Punktem wyjścia było przekonanie, że jednym z najskuteczniejszych działań, mających na celu przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym, jest profilaktyka. Właściwie dobrane programy profilaktyczne mogą przyczynić się do odrzucenia niewłaściwych zachowań, nie koncentrując się na straszeniu, ale na informowaniu o potencjalnych zagrożeniach, na rozwijaniu umiejętności odpowiedzialnego podejmowania decyzji, a także umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych oraz na sprzyjaniu rozwojowi osobowości. Owocem takiego podejścia jest zainicjowanie i organizacja profilaktycznego programu prozdrowotnego „Białe Soboty”.

Program „Białe Soboty” ma charakter edukacyjno – profilaktyczny. W jego ramach organizowane są bezpłatne profilaktyczne badania lekarskie (konsultacje specjalistów, badania diagnostyczne), skierowane do odbiorców z różnych grup wiekowych i zawodowych na terenie województwa pomorskiego.

Program ten obejmuje m.in.:

 •        profilaktykę chorób społecznych tj. raka piersi, szyjki macicy, prostaty, chorób krążenia i innych
 •        organizowanie badań profilaktycznych dla osób szczególnie narażonych na stres, które aktywnie włączą je do programu zapobiegania chorobom serca

Celem podjętej przez nas inicjatywy jest przede wszystkim popularyzacja edukacji i profilaktyki prozdrowotnej. Cel ten jest realizowany poprzez wykonywanie szeregu badań i konsultacji lekarskich. Prozdrowotny program „Białe Soboty” jest realizowany w placówkach evi-MED przy:

 •       ul. Świętojańskiej 141, Gdynia
 •       ul. Bp. Dominika 8-14, Gdynia
 •       ul. Bp. Dominika 16-22, Gdynia

Bezpłatne konsultacje / badania diagnostyczne realizowane były w poradniach:

 • endokrynologicznej
 • laryngologicznej
 • chirurgii naczyniowej
 • okulistycznej
 • dermatologicznej
 • ginekologicznej
 • pulmonologicznej
 • proktologicznej
 • onkologicznej
 • stomatologicznej (przeglądy stanu uzębienia)
 • leczenia bólu
 • kardiologicznej
 • chorób piersi
 • urologicznej
 • leczenia nadciśnienia
 • rehabilitacyjnej

Wykaz bezpłatnych badań diagnostycznych, wykonanych w ramach programu „Biała Sobota”:

 • wideodermatoskopia – cyfrowa ocena znamion
 • badanie słuchu – audiogram
 • badanie gęstości kości – densytometria
 • poziom cukru we krwi
 • kolposkopia – (badanie mające na celu wczesne wykrycie raka szyjki macicy)
 • USG ciąży
 • pomiar ciśnienia tętniczego
 • USG piersi

Program ten nieprzerwanie realizujemy od 2003r.

W latach 2003–2018 z bezpłatnych specjalistycznych porad lekarskich oraz badań diagnostycznych skorzystało około 1550 osób.
Akcja cieszyła i cieszy się ogromnym społecznym zainteresowaniem.
Nasza idea ma charakter non-profit i jest finansowana ze środków własnych oraz sponsorskich.
Terminy bezpłatnych konsultacji / badań diagnostycznych w ramach tego programu, pojawiają się w aktualnościach na naszej stronie www.

W poprzednich latach uczestniczyliśmy w realizacji wielu różnych profilaktycznych programów prozdrowotnych. Realizacja niektórych programów jest kontynuowana w 2019r.

 • Program „Piątek Studencki” – bezpłatne konsultacje ginekologiczne dla młodzieży uczącej się. Program realizowany od 2011r.
 • Program „Białe Soboty”, dotyczący wczesnego wykrywania nowotworów, profilaktyki chorób układu krążenia i innych – bezpłatne konsultacje lekarskie oraz badania diagnostyczne. Program jest realizowany od 2003r.
 • Kampania ODWAŻNI WYGRYWAJĄ 2016 – bezpłatne konsultacje urologiczne i USG jąder. W 2016r., 2017r.
 • Patronat medyczny nad mistrzostwami Europy w Armwrestlingu i klubem sportowym: Mazurenko Armwrestling Promotion Sp. z o.o. Patronat sprawujemy od 2010r.
 • Wielka Kampania Życia – Avon kontra rak piersi. Od marca 2008r. nasze gabinety ginekologiczne należą do sieci „Gabinetów z Różową Wstążką”. Program jest realizowany od 2008r.
 • Program “Drzwi Otwarte Dziecku i Matce” – cykl spotkań o tematyce prozdrowotnej dla kobiet w ciąży i osób planujących macierzyństwo. W 2005-2007r.
 • Program „Zdrowa Szkoła – Nie oddaj zdrowia walkowerem” – cykl spotkań w gdyńskich szkołach dot. tematyki uzależnień. W 2005-2006r.
 • Ogólnopolska Akcja Cytologiczna Miesięcznika GLAMOUR – bezpłatna cytologia. W 2005r.
 • Orkiestra Świątecznej Pomocy – bezpłatne badania i konsultacje lekarskie. W 2005r.
 • Konferencja ”Od Matki do Dziecka” – projekt edukacyjny, poświęcony zagadnieniu odpowiedzialnego macierzyństwa, ze szczególnym naciskiem na aspekt zdrowotny oraz prawny. W 2005r.
 • Festiwal Kina Kobiecego SIŁA KOBIET – dni medyczne, poświęcone współtworzeniu pozytywnego wizerunku kobiet dojrzałych w Polsce. W 2005r.
 • Program „Walentynki we Dwoje” – kampania społeczno – edukacyjna, poświęcona tematyce zdrowia seksualnego, skierowana do młodzieży. w 2005r.