Dzień Otwarty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z dniem 02 stycznia 2022r. przychodnia evi-MED rozpoczyna realizację kolejnego programu polityki zdrowotnej pt. „Dzień Otwarty”, który jest adresowany do młodzieży uczącej się (do 26 r.ż).

W jego ramach organizowane są bezpłatne profilaktyczne konsultacje lekarskie w różnych poradniach, głównie z myślą o młodzieży, aby zachęcić ją do regularnego i świadomego dbania o swoje zdrowie.

Założenia programu „Dzień Otwarty”:

 • wzrost poziomu wiedzy na temat profilaktyki zdrowotnej

 • wczesne wykrywanie problemów zdrowotnych dzięki profilaktycznym badaniom

 • inspirowanie zdrowego i aktywnego modelu życia

 • promocja zdrowia, higieny psychicznej

Głównym celem podjętej inicjatywy jest promowanie działań na rzecz bezpiecznego i odpowiedzialnego podejścia do swojego zdrowia, poprzez zwiększenie dostępu do bezpłatnych konsultacji z lekarzami specjalistami oraz poprzez działania edukacyjne na rzecz świadomego dbania o swoje zdrowie.Nasza idea ma charakter non-profit i jest finansowana ze środków własnych.

Regulamin uczestnictwa w Programie „Dzień Otwarty” w przychodni evi-MED

 1. Program „Dzień Otwarty” są to bezpłatne konsultacje lekarskie. Ewentualne dodatkowe badania diagnostyczne np.: cytologia, USG są odpłatne, zgodnie z cennikiem.

 2. Do udziału w programie „Dzień Otwarty” uprawniona jest młodzież ucząca się (do 26 r.ż.), za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej/studenckiej.

 3. Na wynikające z programu bezpłatne konsultacje lekarskie obowiązuje wcześniejsza rejestracja osobista bądź telefoniczna. Liczba miejsc jest ograniczona.

 4. Miejsce realizacji programu: placówki medyczne evi-MED w Gdyni.

 5. W ramach programu „Dzień Otwarty” osoby uprawnione mogą skorzystać z jednej bezpłatnej konsultacji w ciągu roku, w ramach danej poradni.

 6. W 2022r. bezpłatne konsultacje lekarskie, w ramach profilaktycznego programu „Dzień Otwarty”, będą odbywały się przynajmniej raz na pół roku. Informacja o wyznaczonym terminie będzie podawana do wiadomości, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

 7. Niepełnoletni pacjenci powinni stawić się na wizytę z opiekunem prawnym (np: rodzic).

 8. evi-MED w wyjątkowych sytuacjach, zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w warunkach programu „Dzień Otwarty”. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie www.evi-med.pl.

 

Piątek Studencki

Program „Piątki Studenckie” to kolejny projekt o charakterze edukacyjno – profilaktycznym w dorobku akcji prospołecznych na rzecz Gdynian, który powstał z inicjatywy zespołu przychodni evi-MED. Program był realizowany przy współpracy z doświadczoną i wysoko wykwalifikowaną kadrą lekarską w poradni ginekologicznej evi-MED przy ul. Świętojańskiej 141 w Gdyni. W jego ramach organizowane były bezpłatne profilaktyczne konsultacje ginekologiczne, skierowane do licealistek i studentek, zamieszkałych głównie w Gdyni i z okolic. Projekt „Studenckich Piątków” w poradni ginekologicznej, powstał z myślą o młodzieży, aby zachęcić ją do regularnego i świadomego dbania o swoje zdrowie.

Założenia programu „Piątki Studenckie”:

 • edukacja i profilaktyka zdrowotna
 • pomoc kobietom w akceptacji dojrzewania jako naturalnego etapu w życiu kobiety
 • inspirowanie zdrowego i aktywnego modelu życia
 • promocja zdrowia, higieny psychicznej

Głównym celem podjętej inicjatywy było promowanie działań na rzecz bezpiecznego i odpowiedzialnego podejścia do swojego zdrowia, nie tylko poprzez zwiększenie dostępu do bezpłatnych konsultacji z lekarzami specjalistami, ale przede wszystkim poprzez działania edukacyjne na rzecz przełamania bariery fałszywego wstydu przed pierwszą wizytą ginekologiczną.

Program poświęcony był profilaktyce chorób kobiecych ze szczególnym akcentem na zagadnienia:

 • wczesna profilaktyka raka szyjki macicy i zakażeń m.in wirusem HPV, który jest głównym czynnikiem ryzyka rozwoju raka szyjki macicy i innych groźnych chorób
 • wczesna profilaktyka raka piersi

Program był realizowany od 2011r. do 2021r.

Nasza idea miała charakter non-profit i była finansowana ze środków własnych oraz sponsorskich.

Program został objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Gdyni Wojciech Szczurka.


Gabinety pod kwiatkiem

Ceryfikat Gabienty pod Kwiatkiem

Od czerwca 2015r. nasze gabinety ginekologiczne należą do sieci „Gabinetów pod Kwiatkiem”, przychodnia evi-MED znalazła się na liście placówek medycznych, rekomendowanych przez Ogólnopolską Organizację „Kwiat Kobiecości”.

Certyfikat „Gabinetów pod Kwiatkiem” został nam przyznany przez Ogólnopolską Organizację „Kwiat Kobiecości”, zajmującą się profilaktyką chorób nowotworowych i jest potwierdzeniem, że gabinet ginekologiczny w  evi-MED przy ul. Świętojańskiej 141 w Gdyni spełnia wysokie standardy wizyty ginekologicznej. Jest gwarantem profesjonalnego, życzliwego podejścia do Pacjentki z poszanowaniem prawa Pacjentki do intymności w czasie badania.

Ogólnopolska Kampania „Diagnostyka Jajnika”

 

Od 2019r. przychodnia evi-MED jest partnerem Ogólnopolskiej Kampanii „Diagnostyka Jajnika”, organizowanej przez Ogólnopolską Organizację Kwiat Kobiecości.

Projekt społeczny „Diagnostyka Jajnika” www.diagnostykajajnika.pl realizowany jest przez Kwiat Kobiecości od 2015 roku i koncentruje się na temacie wczesnej diagnostyki raka jajnika. W Polsce problem zachorowalności i umieralności kobiet na ten rodzaj nowotworu wciąż jest poważny. Każdego roku aż 2800 kobiet umiera na raka jajnika z powodu zbyt późnego wykrycia nieprawidłowości.

Dodatkowo pandemia COVID-19 negatywnie wpłynęła na regularność wizyt kontrolnych u ginekologa. Dlatego też w roku 2021r. kampania skierowana była głównie do kobiet, które od dwóch lat nie były na badaniach.

W 2021r. odbyła się już VII edycja kampanii społecznej „Diagnostyka jajnika”. Na potrzeby kampanii powstał emocjonalny spot z udziałem Anny Dereszowskiej, w którym poszukiwane są kobiety ostatni raz widziane na badaniach jajnika dwa lata temu. „Ty też jesteś POSZUKIWANA. Zgłoś się na badania. Możesz uratować swoje życie” – zwraca się do kobiet Ambasadorka akcji, która ma z tą chorobą osobiste doświadczenie – jej mama zmarła, gdy Anna miała 9 lat.

Gabinety z różową wstążką

Gabinet z różową wstążkąOd marca 2008r. nasze gabinety ginekologiczne należą do sieci „Gabinetów z różową wstążką” – co roku braliśmy udział w kampanii „Wielka Kampania Życia – Avon kontra rak piersi”, organizowanej przez Stowarzyszenie AMAZONKI i firmę AVON.

Przychodnia evi-MED była partnerem kampanii „WIELKA KAMPANIA ŻYCIA – AVON KONTRA RAK PIERSI”, organizowanej przez firmę AVON oraz Stowarzyszenie „Amazonki”. Poradnia ginekologiczna evi-MED, wyselekcjonowana jako jedna z najlepszych w Trójmieście, została zaproszona do udziału w profilaktycznym programie prozdrowotnym „WIELKA KAMPANIA ŻYCIA – AVON KONTRA RAK PIERSI”.

Biała Sobota

Od początku istnienia firmy evi-MED, w strategię wpisane były działania na rzecz podnoszenia świadomości społecznej w dziedzinie ochrony zdrowia. Punktem wyjścia było przekonanie, że jednym z najskuteczniejszych działań, mających na celu przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym, jest profilaktyka. Właściwie dobrane programy profilaktyczne mogą przyczynić się do odrzucenia niewłaściwych zachowań, nie koncentrując się na straszeniu, ale na informowaniu o potencjalnych zagrożeniach, na rozwijaniu umiejętności odpowiedzialnego podejmowania decyzji, a także umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych oraz na sprzyjaniu rozwojowi osobowości. Owocem takiego podejścia było zainicjowanie i organizacja profilaktycznego programu prozdrowotnego „Białe Soboty”.

Program „Białe Soboty” miał charakter edukacyjno – profilaktyczny. W jego ramach organizowane były bezpłatne profilaktyczne badania lekarskie (konsultacje specjalistów, badania diagnostyczne), skierowane do odbiorców z różnych grup wiekowych i zawodowych na terenie województwa pomorskiego.

Program ten obejmował m.in.:

 •        profilaktykę chorób społecznych tj. raka piersi, szyjki macicy, prostaty, chorób krążenia i innych
 •        organizowanie badań profilaktycznych dla osób szczególnie narażonych na stres, które aktywnie włączą je do programu zapobiegania chorobom serca

Celem podjętej przez nas inicjatywy była przede wszystkim popularyzacja edukacji i profilaktyki prozdrowotnej. Cel ten był realizowany poprzez wykonywanie szeregu badań i konsultacji lekarskich. Prozdrowotny program „Białe Soboty” był realizowany w placówkach evi-MED przy:

 •       ul. Świętojańskiej 141, Gdynia
 •       ul. Bp. Dominika 8-14, Gdynia
 •       ul. Bp. Dominika 16-22, Gdynia

W poprzednich latach uczestniczyliśmy w realizacji wielu różnych profilaktycznych programów prozdrowotnych. Realizacja niektórych programów jest kontynuowana w 2022r.

 • Program „Dzień Otwarty” – bezpłatne konsultacje lekarskie dla młodzieży uczącej się. Program realizowany od 2022r.
 • Organizacja spotkania edukacyjnego z lekarzem ginekologiem dla uczennic Akademii Dobrej Edukacji w Gdańsku. 2021r.
 • Program „Piątek Studencki” – bezpłatne konsultacje ginekologiczne dla młodzieży uczącej się. Program realizowany w latach: 2011-2021.
 • Program „Białe Soboty”, dotyczący wczesnego wykrywania nowotworów, profilaktyki chorób układu krążenia i innych – bezpłatne konsultacje lekarskie oraz badania diagnostyczne. Program jest realizowany w latach: 2003-2021.
 • Kampania ODWAŻNI WYGRYWAJĄ 2016 – bezpłatne konsultacje urologiczne i USG jąder. W latach: 2010-2018.
 • Patronat medyczny nad mistrzostwami Europy w Armwrestlingu i klubem sportowym: Mazurenko Armwrestling Promotion Sp. z o.o. Patronat sprawujemy od 2010r.
 • Wielka Kampania Życia – Avon kontra rak piersi. Od marca 2008r. nasze gabinety ginekologiczne należą do sieci „Gabinetów z Różową Wstążką”. Program jest realizowany od 2008r.
 • Kampania „Diagnostyka Jajnika” od 2019r., a od 2015r. nasze gabinety ginekologiczne należą do sieci „Gabinetów Pod Kwiatkiem”.