Piątek Studencki

Program „Piątki Studenckie” to kolejny projekt o charakterze edukacyjno – profilaktycznym w dorobku akcji prospołecznych na rzecz Gdynian, który powstał z inicjatywy Zespołu Polikliniki evi-MED. Program jest realizowany przy współpracy z doświadczoną i wysoko wykwalifikowaną kadrą lekarską w poradni ginekologicznej Polikliniki evi-MED przy ul. Świętojańskiej 141 w Gdyni. W jego ramach organizowane są bezpłatne profilaktyczne konsultacje ginekologiczne, skierowane do licealistek i studentek, zamieszkałych głównie w Gdyni i z okolic. Projekt „Studenckich Piątków” w poradni ginekologicznej, powstał z myślą o młodzieży, aby zachęcić ją do regularnego i świadomego dbania o swoje zdrowie.

Założenia programu „Piątki Studenckie”:

 • edukacja i profilaktyka zdrowotna
 • pomoc kobietom w akceptacji dojrzewania jako naturalnego etapu w życiu kobiety
 • inspirowanie zdrowego i aktywnego modelu życia
 • promocja zdrowia, higieny psychicznej

Głównym celem podjętej inicjatywy jest promowanie działań na rzecz bezpiecznego i odpowiedzialnego podejścia do swojego zdrowia, nie tylko poprzez zwiększenie dostępu do bezpłatnych konsultacji z lekarzami specjalistami, ale przede wszystkim poprzez działania edukacyjne na rzecz przełamania bariery fałszywego wstydu przed pierwszą wizytą ginekologiczną.

Program poświęcony jest profilaktyce chorób kobiecych ze szczególnym akcentem na zagadnienia:

 • wczesna profilaktyka raka szyjki macicy i zakażeń m.in wirusem HPV, który jest głównym czynnikiem ryzyka rozwoju raka szyjki macicy i innych groźnych chorób
 • wczesna profilaktyka raka piersi

Program jest realizowany od 2011r. Będzie kontynuowany w latach kolejnych.

Nasza idea ma charakter non-profit i jest finansowana ze środków własnych oraz sponsorskich.

Program został objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Gdyni Wojciech Szczurka.


Gabinety pod kwiatkiem

Ceryfikat Gabienty pod Kwiatkiem Od czerwca 2015r. nasze gabinety ginekologiczne należą do sieci „Gabinetów pod Kwiatkiem”, Poliklinika evi-MED znalazła się na liście placówek medycznych, rekomendowanych przez Ogólnopolską Organizację „Kwiat Kobiecości”. Certyfikat „Gabinetów pod Kwiatkiem” został nam przyznany przez Ogólnopolską Organizację „Kwiat Kobiecości”, zajmującą się profilaktyką chorób nowotworowych i jest potwierdzeniem, że gabinet ginekologiczny w Poliklinice evi-MED przy ul. Świętojańskiej 141 w Gdyni spełnia wysokie standardy wizyty ginekologicznej. Jest gwarantem profesjonalnego, życzliwego podejścia do Pacjentki z poszanowaniem prawa Pacjentki do intymności w czasie badania.

Gabinety z różową wstążką

Gabinet z różową wstążką

Od marca 2008r. nasze gabinety ginekologiczne należą do sieci „Gabinetów z różową wstążką” – co roku bierzemy udział w kampanii „Wielka Kampania Życia – Avon kontra rak piersi”, organizowanej przez Stowarzyszenie AMAZONKI i firmę AVON.

Poliklinika evi-MED jest partnerem kampanii „WIELKA KAMPANIA ŻYCIA – AVON KONTRA RAK PIERSI”, organizowanej przez firmę AVON oraz Stowarzyszenie „Amazonki”. Poradnia ginekologiczna Polikliniki evi-MED, wyselekcjonowana jako jedna z najlepszych w Trójmieście, została zaproszona do udziału w profilaktycznym programie prozdrowotnym „WIELKA KAMPANIA ŻYCIA – AVON KONTRA RAK PIERSI”.

Biała Sobota

Od początku istnienia firmy evi-MED, w naszą strategię wpisane były działania na rzecz podnoszenia świadomości społecznej w dziedzinie ochrony zdrowia. Punktem wyjścia było przekonanie, że jednym z najskuteczniejszych działań, mających na celu przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym, jest profilaktyka. Właściwie dobrane programy profilaktyczne mogą przyczynić się do odrzucenia niewłaściwych zachowań, nie koncentrując się na straszeniu, ale na informowaniu o potencjalnych zagrożeniach, na rozwijaniu umiejętności odpowiedzialnego podejmowania decyzji, a także umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych oraz na sprzyjaniu rozwojowi osobowości. Owocem takiego podejścia jest zainicjowanie i organizacja profilaktycznego programu prozdrowotnego „Białe Soboty”.

Program „Białe Soboty” ma charakter edukacyjno – profilaktyczny. W jego ramach organizowane są bezpłatne profilaktyczne badania lekarskie (konsultacje specjalistów, badania diagnostyczne), skierowane do odbiorców z różnych grup wiekowych i zawodowych na terenie województwa pomorskiego.

Program ten obejmuje m.in.:

 •        profilaktykę chorób społecznych tj. raka piersi, szyjki macicy, prostaty, chorób krążenia i innych
 •        organizowanie badań profilaktycznych dla osób szczególnie narażonych na stres, które aktywnie włączą je do programu zapobiegania chorobom serca

Celem podjętej przez nas inicjatywy jest przede wszystkim popularyzacja edukacji i profilaktyki prozdrowotnej. Cel ten jest realizowany poprzez wykonywanie szeregu badań i konsultacji lekarskich. Prozdrowotny program „Białe Soboty” jest realizowany w placówkach evi-MED przy:

 •       ul. Świętojańskiej 141, Gdynia
 •       ul. Bp. Dominika 8-14, Gdynia
 •       ul. Bp. Dominika 16-22, Gdynia

W poprzednich latach uczestniczyliśmy w realizacji wielu różnych profilaktycznych programów prozdrowotnych. Realizacja niektórych programów jest kontynuowana w 2019r.

 • Program „Piątek Studencki” – bezpłatne konsultacje ginekologiczne dla młodzieży uczącej się. Program realizowany od 2011r.
 • Program „Białe Soboty”, dotyczący wczesnego wykrywania nowotworów, profilaktyki chorób układu krążenia i innych – bezpłatne konsultacje lekarskie oraz badania diagnostyczne. Program jest realizowany od 2003r.
 • Kampania ODWAŻNI WYGRYWAJĄ 2016 – bezpłatne konsultacje urologiczne i USG jąder. W 2016r., 2017r.
 • Patronat medyczny nad mistrzostwami Europy w Armwrestlingu i klubem sportowym: Mazurenko Armwrestling Promotion Sp. z o.o. Patronat sprawujemy od 2010r.
 • Wielka Kampania Życia – Avon kontra rak piersi. Od marca 2008r. nasze gabinety ginekologiczne należą do sieci „Gabinetów z Różową Wstążką”. Program jest realizowany od 2008r.