Notka prawna

evi-MED Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni 81-323, przy ul. Morskiej 43, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000180602, z kapitałem zakładowym w wysokości 100.000,00 zł, o numerze NIP: 586-19-30-602, o numerze REGON: 191458127 („evi-MED”) przysługują wszelkie prawa do niniejszej strony internetowej, dostępnej pod domeną evi-med.pl („strona internetowa evi-MED”) w tym jej struktury oraz jej projektu graficznego oraz majątkowe prawa autorskie w odniesieniu do wszystkich elementów umieszczonych na stronie internetowej evi-MED, które stanowią utwory w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021r. poz. 1026, z 2022r. poz. 655), a w związku z tym podlegają ochronie zgodnie z przepisami tej ustawy.

Domena

evi-MED posiada wyłączne prawo do użytkowania domeny internetowej: evi-med.pl, na podstawie umowy związanej z rejestracją tej domeny internetowej.

Prawa autorskie

Niniejsza strona internetowa: wizerunek graficzny, zawartość w tym: teksty, zdjęcia, logo lub inne elementy graficzne stanowią własnością evi-MED, podlegają ochronie prawnej a kopiowanie jej w całości lub w części wymaga uprzedniej pisemnej zgody evi-MED.

Informacja o ofercie

evi-MED oświadcza, że treści opublikowane na stronie internetowej evi-MED mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty evi-MED w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. evi-MED dokłada starań, aby treści przedstawione na stronie internetowej evi-MED były aktualne i rzetelne, ale nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, podejmowanych w oparciu o te informacje. Osoba zainteresowana szerszymi informacjami na temat usług świadczonych przez evi-MED powinna skontaktować się z placówkami medycznymi evi-MED lub Biurem Zarządu evi-MED.

evi-MED zastrzega sobie prawo, do dokonywania zmian wedle uznania oraz poprawek w treści strony, zmiany materiałów i opisów, w tym do czasowego lub stałego wyłączenia poszczególnych podstron bądź całej strony internetowej.

Linki zewnętrzne

Strona Internetowa evi-MED może zawierać aktywne łącza do innych, całkowicie niezależnych miejsc w Internecie. evi-MED nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach WWW, do których łącza zostały umieszczone na stronie internetowej evi-MED. evi-MED nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach na temat evi-MED z których prowadzą łącza do niniejszej strony.

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych użytkowników strony internetowej evi-med.pl jest evi-MED sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-323), przy ul. Morskiej 43. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, a także ich poprawiania. Przekazywanie danych osobowych za pośrednictwem strony evi-med.pl jest dobrowolne.

Dane użytkowników pozostawione na stronie zbierane będą przez evi-MED jedynie w celu zbadania poziomu zainteresowania produktami firmy oraz stroną internetową i są przeznaczone wyłącznie na użytek evi-MED. Informacje te nie są udostępniane, a w szczególności sprzedawane innym podmiotom.

Aktualizacja: 28 grudnia 2022r.