Weryfikacja tożsamości Pacjenta

Szanowni Pacjenci,

W celu identyfikacji pacjenta przed skorzystaniem z usługi medycznej, odbiorem wyników badań, recept, dokumentacji medycznej i mając na uwadze ochronę danych osobowych, prosimy pamiętać o konieczności okazywania dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Dokumentem potwierdzającym tożsamość jest w szczególności: dowód osobisty, legitymacja studencka, prawo jazdy, paszport.

Placówki medyczne są zobowiązane do zweryfikowania tożsamości Pacjenta, podstawą prawną jest Ustawa z 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (art 24 i 25).

Opublikowane: 07.06.2019r.

 

Zasady odwoływania umówionych wizyt w evi-MED

REGULAMIN DLA PACJENTA

  • Pacjent zobowiązany jest odwołać termin wizyty / badania, na którą nie może się zgłosić, nie później niż 12 godzin przed planowaną wizytą / badaniem. Informacja o konieczności odwołania terminu wizyty jest każdorazowo przekazywana przez pracownika rezerwującego termin.

  • W przypadku trzech nieodwołanych wizyt w ciągu 12 miesięcy, następuje automatyczna blokada dostępu do kanałów rezerwacji wizyt (możliwości rejestracji) – w celu odblokowania, należy skontaktować się z Biurem Zarządu evi-MED, tel: (58) 688 81 11.

  • Jeżeli po odblokowaniu przez Biuro Zarządu evi-MED dostępu do kanałów rezerwacji wizyt (możliwości rejestracji), pacjent ponownie nie odwoła, w określonym powyżej czasie, zarezerwowanego terminu wizyty / badania, możliwość rejestracji zostanie zablokowana na okres 3 miesięcy.

  • W takiej sytuacji, evi-MED zastrzega sobie prawo do odmówienia świadczenia pacjentom, którzy mimo restrykcji, określonych powyżej, nadal działają na szkodę firmy, z wyłączeniem sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.

Opublikowano: 24.10.2018r.

Informacje dot. e-wuś

Z dniem 1 stycznia 2013r. został wprowadzony elektroniczny system weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej (e-WUŚ). Dzięki temu rozwiązaniu, pacjenci nie muszą mieć przy sobie dokumentów potwierdzających ubezpieczenie zdrowotne – wystarczy PESEL i dowód tożsamości.

Jeżeli w systemie eWUŚ pojawi się komunikat o braku uprawnień a pacjent jest przekonany, że jest ubezpieczony, będzie mógł przedstawić dokument potwierdzający ubezpieczenie. Bez takich dokumentów będzie można otrzymać świadczenie zdrowotne na podstawie jednorazowego, pisemnego oświadczenia.

Następnie powinien wyjaśnić kwestię prawidłowości zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego u swojego płatnika składek – pracodawcy w przypadku osób zatrudnionych lub w ZUS albo KRUS, gdy jest emerytem lub rencistą.

Więcej informacji: www.nfz.gov.pl

 

Treści zawarte na stronie internetowej www.evi-med.pl mają charakter informacyjny, nie stanowią źródła prawa.

Aktualizacja: 25.06.2018r.