Prawa Pacjenta

 • Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych

 • Prawo do informacji

 • Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych

 • Prawo pacjenta do tajemnicy informacji

 • Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych

 • Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta

 • Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej

 • Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza

 • Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

 • Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej

 • Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Pełna informacja o prawach pacjenta dostępna jest na stronie Rzecznika Praw Pacjenta: www.bpp.gov.pl

 

Kontakt do Rzecznika Praw Pacjenta

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta: 800 – 190 – 590, czynna pn. – pt. w godz. 8.00 – 20.00

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

ul. Młynarska 46

01-171 Warszawa

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm., w brzmieniu obowiązującym od dnia 19 lutego 2019r.).

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r. poz. 2069)

Treści zawarte na stronie internetowej wwww.evi-med.pl mają charakter informacyjny, nie stanowią źródła prawa.

Aktualizacja: 04.04.2019r.