Prawa Pacjenta

 • Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych
 • Prawo do informacji
 • Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych
 • Prawo pacjenta do tajemnicy informacji
 • Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
 • Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta
 • Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej
 • Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
 • Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
 • Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej
 • Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Pełna informacja o prawach pacjenta dostępna jest na stronie Rzecznika Praw Pacjenta: https://www.gov.pl/web/rpp/prawa-pacjentaKontakt do Rzecznika Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta

ul. Płocka 11/13

01-231 Warszawa

Telefoniczna Informacja Pacjenta: 800 – 190 – 590

Czynna w dni robocze w godzinach: całodobowo – przez 7 dni w tygodniuPodstawa prawna:

 • USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 849)

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 666 z późn. zm.)

 

Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw (http://dziennikustaw.gov.pl) i Monitorze Polskim. Ich wydawcą i dystrybutorem jest Rządowe Centrum Legislacji – http://rcl.gov.pl/.

Treści zawarte na stronie internetowej wwww.evi-med.pl mają charakter informacyjny, nie stanowią źródła prawa.Aktualizacja: 04.04.2024r.