Zabiegi chirurgiczne

Zabiegi z zakresu chirurgii ogólnej wykonywane w naszej przychodni odbywają się po uprzedniej konsultacji lekarskiej, podczas której lekarz specjalista przeprowadza z Pacjentem wywiad medyczny. Zabiegi wykonywane są w warunkach ambulatoryjnych – bezpośrednio po zabiegu pacjent może wrócić do domu.

Zabiegi chirurgiczne wykonywane w przychodni evi-MED:

  • zabiegi w zakresie małej chirurgii (wycinanie guzków, znamion skórnych, tłuszczaków, kaszaków, włókniaków, brodawek, wraz z badaniem histopatologicznym usuniętych zmian)

  • proste zabiegi chirurgiczne, nie wymagające hospitalizacji (oczyszczanie i szycie rany, zdjęcie szwów, założenie opatrunku prostego)

Poliklinika evi-MED nr 2

Poradnia chirurgii ogólnej

ul. Bp. Dominika 8-14, Gdynia