Program profilaktyczny DZIEŃ OTWARTY

W ramach profilaktycznego programu „Dzień Otwarty”, organizowanego z inicjatywy przychodni evi-MED, w dniu 13 lipca 2022r. zapraszamy młodzież uczącą się (osoby pełnoletnie do  26 r.ż) na bezpłatne konsultacje ginekologa.

 • Promocja przysługuje młodzieży uczącej się, pełnoletniej do 26 r.ż., za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej / szkolnej.
 • Liczba miejsc ograniczona.
 • Dodatkowe badania diagnostyczne są pełnopłatne.
 • evi-MED nr 3, ul. Świętojańska 141, Gdynia
 • Rejestracja: 58/662 04 60, 58/710 05 60

Regulamin uczestnictwa w Programie „Dzień Otwarty” w przychodni evi-MED

 1. Program „Dzień Otwarty” są to bezpłatne konsultacje lekarskie. Ewentualne dodatkowe badania diagnostyczne np.: USG są odpłatne, zgodnie z cennikiem.

 2. Do udziału w programie „Dzień Otwarty” uprawniona jest młodzież ucząca się (do 26 r.ż.), za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej/studenckiej.

 3. Na wynikające z programu bezpłatne konsultacje lekarskie obowiązuje wcześniejsza rejestracja osobista bądź telefoniczna. Liczba miejsc jest ograniczona.

 4. Miejsce realizacji programu: placówki medyczne evi-MED w Gdyni.

 5. W ramach programu „Dzień Otwarty” osoby uprawnione mogą skorzystać z jednej bezpłatnej konsultacji w ciągu roku, w ramach danej poradni.

 6. W 2022r. bezpłatne konsultacje lekarskie, w ramach profilaktycznego programu „Dzień Otwarty”, będą odbywały się przynajmniej raz na pół roku. Informacja o wyznaczonym terminie będzie podawana do wiadomości, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

 7. Niepełnoletni pacjenci powinni stawić się na wizytę z opiekunem prawnym (np: rodzic).

 8. evi-MED w wyjątkowych sytuacjach, zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w warunkach programu „Dzień Otwarty”. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie www.evi-med.pl