Lek. Jarosław Malek – specjalista w dziedzinie kardiologii.

Jest absolwentem Akademii Medycznej w Gdańsku. Specjalizację w zakresie kardiologii uzyskał na Oddziale Kardiologii Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni. Jest członkiem Polskiego oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Otrzymał również akredytację II stopnia – indywidualną – w zakresie echokardiografii przyznaną przez Sekcję Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

 

Lek. Jarosław Malek udziela porad w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia schorzeń i wad układu sercowo-naczyniowego, układu krążenia. Wykonuje echo serca.

Przyjmuje dorosłych.

Obecnie jego głównym punktem zainteresowań jest diagnostyka echokardiograficzna.

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem m.in.:

  • choroba niedokrwienna serca

  • nadciśnienie tętnicze

  • zaburzenia rytmu serca

  • niewydolność serca

  • zaburzenia lipidowe