Profesor Małgorzata Sokołowska WojdyłoProf. dr hab. n. med. Małgorzata Sokołowska – Wojdyło – specjalista w dziedzinie dermatologii i wenerologii.

Ukończyła zarówno Wydział Lekarski na Akademii Medycznej w Gdańsku (AMG, aktualnie Gdański Uniwersytet Medyczny: GUMed), jak i Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG (Uniwersytet Medyczny) – AMG. Od 1998 roku jest związana z Katedrą i Kliniką Dermatologii, Wenerologii i Alergologii GUMed – początkowo ma studiach doktoranckich (doktorat obroniła w 2002 roku „Przydatność badań molekularnych receptora TCR w diagnostyce chłoniaków skóry z komórek T, później jako asystent (2001-2006) i po uzyskaniu specjalizacji z dermatologii-wenerologii w roku 2005, adiunkt ( 2006-2015). W roku 2011 uzyskała stopień dr habilitowanego nauk medycznych na podstawie cyklu prac zatytułowanych „Rola chemokin, ich receptorów i antygenu CD26 w diagnostyce ziarniniaka grzybiastego i zespołu Sézary’ego: przyczynek do patogenezy chłoniaków pierwotnych skóry”. W 2015 roku została zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego GUMed, a w roku 2018 uzyskała tytuł profesora nauk medycznych.

Jej głównym punktem zainteresowań są chłoniaki pierwotne skóry. Zagadnienie to, początkowo o wymiarze niszowym, ze względu na rzadkość występowania choroby, zyskało z upływem czasu nowy wymiar z powodu znaczącego wzrostu zachorowalności, przy jednoczesnych licznych problemach diagnostycznych i terapeutycznych, z którymi borykali się pacjenci i lekarze prowadzący w naszym kraju. Diagnozuje i leczy pacjentów z wszystkimi dermatozami ( z wykorzystaniem dermatoskopii, kriochirurgii, elektrokoagulacji).

Jest autorem i współautorem ponad 550 publikacji, w tym 300 pełnotekstowych.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, European Academy of Dermatology and Venereology, American Academy of Dermatology, International Society of Cytaneous Lymphomas.

Oprócz klasycznej dermatologii – specjalizuje się także w dermatologii estetycznej. Była konsultantem ds. dermatologii na rynek Europy i Azji włoskiej firmy General Topics s.r.l (koncernu wdrażającego nowe techniki eksfoliacji chemicznej – peelingi chemiczne). Jest członkiem World Society Interdyscyplinary Anti-Aging Medicine oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti – Aging. Prowadziła szkolenia i wykłady z zakresu dermatologii i medycyny estetycznej (wypełniacze, toksyna botulinowa, peelingi i in.) dla lekarzy i kosmetologów.

Wykonuje zabiegi laserowe (laser CO2, laser frakcyjny, diodowy), zabiegi DyVL/PL.

Posiadając także wykształcenie biotechnologiczne – pracowała jako ekspert ds. oceny bezpieczeństwa preparatów kosmetycznych dopuszczanych na rynek polski.